Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.07.2021 14:22 208/2021 Podział środków w ramach III edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętego uchwałą nr XXI/298/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.
16.07.2021 14:20 206/2021 Zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Ustroniu
16.07.2021 14:19 205/2021 Zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu
16.07.2021 14:18 204/2021 Zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Ustroniu
16.07.2021 14:17 203/2021 Zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Ustroniu
16.07.2021 14:16 202/2021 Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości opłaty za miejsca postojowe na parkingach stanowiących własność Miasta Ustroń
15.06.2021 14:17 201/2021 Zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2021
15.06.2021 14:16 200/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
15.06.2021 14:15 199/2021 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
15.06.2021 14:14 198/2021 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń, projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury ”Prażakówka” w Ustroniu

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna