Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.04.2021 11:15 Zarządzenie nr 32/2020 W sprawie: określenia zasad prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
01.04.2021 11:11 Zarządzenie nr 30/2020 w sprawie: odpłatności za posiłki:
01.04.2021 11:10 Zarządzenie nr 21/2020 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
01.04.2021 11:07 Zarządzenie nr 20/2020 w sprawie: określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych stacjonarnie oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 08.06.2020r. w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu.
01.04.2021 11:05 Zarządzenie nr 18/2020 w sprawie: w sprawie zmiany terminu dni wolnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu.
01.04.2021 11:03 Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie: sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty
01.04.2021 11:01 Zarządzenie nr 13/2020 w sprawie: ustalenia terminu i składu komisji przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego dla uczennicy z Ukrainy w Szkole Podstawowej nr 5 Ustroniu
01.04.2021 10:58 Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie: określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
01.04.2021 10:56 Zarządzenie nr 10/2020 w sprawie: sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty
01.04.2021 10:52 Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie: w sprawie zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu

1 2 następna