Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2004 14:04 XXVII/232/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.
03.12.2004 13:15 XXVI/231/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Ustroń.
03.12.2004 13:04 XXVI/229/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
03.12.2004 12:56 XXVI/228/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.zmieniająca Uchwałę Nr XI/107/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu, kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
03.12.2004 12:48 XXVI/227/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.
03.12.2004 12:37 XXVI/226/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na 2004 r.
03.12.2004 12:26 XXVI/222/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Ustronia na rok 2005 opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.
03.12.2004 12:23 XXVI/221/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2005.
03.12.2004 12:22 XXVI/220/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005.
03.12.2004 12:17 XXVI/219/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na 2005 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna