Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.12.2004 12:07 XXVI/218/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie stawki opłaty miejscowej na rok 2005.
03.12.2004 12:05 XXVI/217/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.
03.12.2004 12:02 XXVI/216/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego w roku 2005.
03.12.2004 11:58 XXVI/215/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2005.
03.12.2004 11:54 XXVI/214/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomośći na rok 2005.
03.12.2004 11:45 XXVI/213/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego likwidacji Laboratorium Analitycznego w Śląskim Centrum Rehabilitacji w Ustroniu.
03.12.2004 08:05 XXV/212/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2004 r. w sprawie nadania nazwy deptakowi położonemu pomiędzy Sanatorium "Róża" a Szpitalem Reumatologicznym.
03.12.2004 08:02 XXV/210/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2004 r. w sprawie nabycia przez Gminę Ustroń nieruchomości w drodze darowizny.
03.12.2004 08:00 XXV/209/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2004 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy powyżej lat trzech i ustanowienia służebnośći.
03.12.2004 07:59 XXV/208/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2004 r. w sprawie przyjęcia na rok 2005 programu współpracy Miasta Ustroń z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna