Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.10.2004 10:13 XXIV/198/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 23 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004.
08.09.2004 08:28 XXIII/197/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
08.09.2004 08:23 XXIII/196/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2004 r. Nr PN-BB/0911/400/R/04.
07.09.2004 15:43 XXIII/195/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania doraźnej komisji ds. nazw ulic i placów publicznych.
07.09.2004 15:31 XXIII/194/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej.
07.09.2004 15:05 XXIII/193/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta na rok 2005 oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu.
07.09.2004 13:59 XXIII/192/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004.
07.09.2004 13:52 XXII/191/2204 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie powołania trzech dodatkowych obwodów głosowania.
07.09.2004 13:25 XXI/190/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Ustroń na lata 2004 - 2006 oraz 2007 - 2013.
07.09.2004 13:05 XXI/189/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie realizacji z Powiatem Cieszyńskim wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. " Remont ciągu komunikacyjnego ulic 3 Maja - Daszyńskiego".

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna