Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.09.2004 13:01 XXI/188/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie realizacji z Powiatem Cieszyńskim wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. " Przebudowa ul. Dominikańskiej"
07.09.2004 12:46 XXI/187/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/238/00 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 września 2000 r. o nadaniu statutu Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa im. Jana Jarockiego w Ustroniu.
07.09.2004 12:21 XXI/186/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
07.09.2004 12:17 XXI/185/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
07.09.2004 11:26 XXI/184/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 24 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.
07.09.2004 11:21 XXI/183/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 24 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2004 Rady Miasta Ustroń nr XV/143/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.
07.09.2004 11:02 XXI/182/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004.
30.06.2004 15:01 XX/181/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004.
30.06.2004 14:49 XX/180/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wykupu pgr 628/5 na poszerzenie ul. Tartacznej.
30.06.2004 14:42 XX/179/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/145/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2003 roku, dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna