Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2015 13:53 Uchwała Nr XII/131/2015 zdnia 26.11.2015r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości,podatku rolnym,podatku leśnym,łącznym zobowiazaniu pieniężnym
19.11.2015 10:16 Uchwała nr X/103/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości,podatku rolnym,podatku leśnym,łącznym zobowiązaniu pienięźnym i opłacie uzdrowiskowej
10.11.2015 12:14 Uchwała Nr XI/112/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 29.10.2015r. zmieniająca uchwałęw sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości,podatku rolnym,podatku leśnym,łącznym zoboaiązaniu pienięźnym i opłacie uzdrowiskowej
17.09.2015 08:59 Uchwała Nr IX/93/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
17.09.2015 08:57 Uchwała NR IX/92/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej na terenie Miasta Ustroń
17.09.2015 08:51 Uchwała nr IX/91/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/79/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
17.09.2015 08:48 Uchwała Nr IX/90/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym,łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
08.07.2015 13:17 Uchwała Nr VIII/75/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości,podatku rolnym,podatku leśnym,łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
08.06.2015 10:22 opłata uzdrowiskowa Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz okreslenia inkasentów i wyskokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości , podatku rolnym,podatku leśnym,łacznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
10.04.2015 10:59 Uchwała nr V/44/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości,podatku rolnym,podatku leśnym,łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej

1 2 następna