Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.09.2021 09:26 Uchwała nr 5/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Nagrody Burmistrza.
14.09.2021 09:25 Uchwała nr 4/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w sprawie zaopiniowania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły na rok szkolny 2021/2022.
14.09.2021 09:22 Uchwała nr 3/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 oraz innych planów pracy.
14.09.2021 09:21 Uchwała nr 2/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w sprawie zaopiniowania Programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2021/2022
14.09.2021 09:19 Uchwała nr 1/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021/2022
14.09.2021 09:05 Zarządzenie nr 2/2021 w sprawie osób upoważnionych do zatwierdzenia dokumentów księgowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu
07.09.2021 11:57 Zarządzenie nr 1/2021 w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu
01.09.2021 09:18 Zarządzenie nr 32 - wprowadzenie do stosowania znaku graficznego - logo Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
27.08.2021 10:10 Statut Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu
27.08.2021 10:08 Uchwała nr 41/20/21 w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Zbadaj, sprawdź co się stanie i zrozum"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna