Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.08.2021 10:03 Uchwała nr 38/20/21 w sprawie uchwalenia statutu Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu
27.08.2021 10:01 Uchwała nr 37/20/21 w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
27.08.2021 10:00 Uchwała nr 36/20/21 w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i promocji ucznia w roku szkolnym 2020/2021
27.08.2021 09:54 Zarządzenie nr 31 - powołanie Zespołu nauczycielskiego ds. pracy świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
27.08.2021 09:53 Zarządzenie nr 30 - powołanie Zespołu nauczycielskiego ds. wychowania i profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
27.08.2021 09:47 Zarządzenie nr 29 - powołanie Zespołu nauczycielskiego ds. promocji Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
27.08.2021 09:46 Zarządzenie nr 28 - powołanie Zespołu nauczycielskiego ds. pracy biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
27.08.2021 09:45 Zarządzenie nr 27 - powołanie Zespołu nauczycielskiego ds. współpracy z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
27.08.2021 09:43 Zarządzenie nr 26 - powołanie Zespołu nauczycielskiego ds. współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
24.08.2021 11:22 Zarządzenie nr 24 - wprowadzenie procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem wirusa Sars-CiV-2

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna