Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.03.2023 09:35 Uchwała nr 23/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniuz dnia 8 marca 2023 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Gry i zabawy edukacyjne z kodem".
02.02.2023 14:55 Uchwała nr 22/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o propozycji przyznania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe po pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023
02.02.2023 14:53 Uchwała nr 21/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2022/2023
27.01.2023 13:43 Oświadczenie - religia lub/i etyka
27.01.2023 13:43 Oświadczenie - wizerunek
27.01.2023 13:42 Zgoda - dane wrażliwe
27.01.2023 13:41 Oświadczenie - utrzymanie woli uczęszczania dziecka do szkoły
27.01.2023 13:39 Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły zamieszkałego poza obwodem
27.01.2023 13:38 Karta zgłoszenia dziecka z obwodu do szkoły
27.01.2023 13:36 Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu na rok szkolny 2023/2024

1 2 3 4 5 6 następna