Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2021 12:18 Zarządzenie nr 13/2021 - powołanie i funkcjonowanie zespołu ds. HACCP w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
06.05.2021 12:16 Zarządzenie nr 12/2021 - wprowadzenie procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem wirusa Sars-CoV-2
06.05.2021 12:15 Zarządzenie nr 11/2021 - organizacja realizacji zadań oświatowych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
06.04.2021 10:16 Uchwała nr 23/20/21 w sprawie zmian w Statucie Szkoły
06.04.2021 10:15 Uchwała nr 22/20/21 w sprawie zaopiniowania arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2021/2022
23.03.2021 10:25 Zarządzenie nr 10/2021 - wprowadzenie procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem wirusa Sars-CoV-2
23.03.2021 10:24 Zarządzenie nr 9/2021 - organizacja realizacji zadań oświatowych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
22.03.2021 10:26 Raport o stanie zapewnienia dostępności Przedszkole nr 6
01.03.2021 10:38 Zarządzenie nr 8/2021 - wprowadzenie procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19
26.02.2021 08:58 Uchwała nr 21/20/21 w sprawie zaopiniowania propozycji ustalenia dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna