Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.09.2022 13:11 Uchwała nr 1/22/23 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 6 września 2022 roku w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2022/2023.
08.09.2022 13:08 Uchwała nr 15/21/22 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania organizacji pracy Przedszkola na rok szkolny 2022/2023.
08.09.2022 13:07 Uchwała nr 14/21/22 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023.
08.09.2022 13:05 Uchwała nr 13/21/22 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2022/2023-2026-2027.
08.09.2022 13:04 Uchwała nr 12/21/22 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego.
08.09.2022 13:02 Uchwała nr 11/21/22 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w Statucie Przedszkola.
05.09.2022 09:31 Uchwała nr 34/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Mistrzowie klawiatury"
05.09.2022 09:26 Uchwała nr 33/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Kuchcikowo"
05.09.2022 09:21 Uchwała nr 32/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania organizacji pracy Szkoły na rok szkolny 2022/2023 oraz propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023
05.09.2022 09:16 Uchwała nr 31/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania programów nauczania na rok szkolny 2022/2023

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna