Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.01.2024 09:13 Uchwała dotycząca rekrutacji
30.01.2024 09:11 Zasady Rekrutacji
26.01.2024 12:23 Zarządzenie Nr 5/2024 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie powołania i trybu działania komisji rekrutacyjnej dla celów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 do Przedszkola nr 6 w Ustroniu
26.01.2024 12:22 Zarządzenie Nr 4/2024 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu na rok szkolny 2024/2025
26.01.2024 12:21 Zarządzenie Nr 3/2024 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie powołania i trybu działania komisji rekrutacyjnej dla celów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 do Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu
26.01.2024 08:14 Uchwała nr 17/23/24 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2023/2024.
26.01.2024 08:14 Uchwała nr 18/23/24 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenie opinii o propozycji przyznania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe po pierwszym półroczu roku szkolnego 2023/2024.
11.01.2024 09:34 Uchwała nr 16/23/24 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie zaopiniowania propozycji Komisji Stypendialnej w sprawie ustalenia średniej ocen wymaganej do uzyskania stypendium za wyniki w nauce po pierwszym półroczu roku szkolnego 2023/2024.
05.01.2024 12:40 Zarządzenie nr 2/2024 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Ustroniu w sprawie powołania komisji stypendialnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Ustroniu na rok 2024
05.01.2024 12:39 Zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Ustroniu w sprawie ustalenia planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Ustroniu na rok 2024

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna