Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.08.2021 10:07 Uchwała nr 40/20/21 w sprawie zaopiniowania organizacji pracy Szkoły na rok szkolny 2021/2022 oraz propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022
27.08.2021 10:04 Uchwała nr 39/20/21 w sprawie zaopiniowania programów nauczania na rok szkolny 2021/2022
27.08.2021 10:03 Uchwała nr 38/20/21 w sprawie uchwalenia statutu Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu
27.08.2021 10:01 Uchwała nr 37/20/21 w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
27.08.2021 10:00 Uchwała nr 36/20/21 w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i promocji ucznia w roku szkolnym 2020/2021
27.08.2021 09:54 Zarządzenie nr 31 - powołanie Zespołu nauczycielskiego ds. pracy świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
27.08.2021 09:53 Zarządzenie nr 30 - powołanie Zespołu nauczycielskiego ds. wychowania i profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
27.08.2021 09:47 Zarządzenie nr 29 - powołanie Zespołu nauczycielskiego ds. promocji Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
27.08.2021 09:46 Zarządzenie nr 28 - powołanie Zespołu nauczycielskiego ds. pracy biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
27.08.2021 09:45 Zarządzenie nr 27 - powołanie Zespołu nauczycielskiego ds. współpracy z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna