Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.08.2021 09:43 Zarządzenie nr 26 - powołanie Zespołu nauczycielskiego ds. współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
24.08.2021 11:22 Zarządzenie nr 24 - wprowadzenie procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem wirusa Sars-CiV-2
17.08.2021 14:35 Zarządzenie nr 23 - wprowadzenie Regulaminu Biblioteki Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
05.08.2021 12:40 Zarządzenie nr 22 - wprowadzenie Regulaminu korzystania z szatni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
04.08.2021 11:31 Zarządzenie nr 21 - wprowadzenie Regulaminu świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
22.06.2021 14:57 Zarządzenie nr 20/2021 - wprowadzenie procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wsparcia uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
22.06.2021 11:10 Zarządzenie nr 19 - powołanie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin poprawkowy w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
22.06.2021 11:07 Uchwała nr 35/20/21 w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu
22.06.2021 11:06 Uchwała nr 34/20/21 w sprawie wyrażenia opinii o propozycji przyznania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe po drugim półroczu roku szkolnego 2020/2021.
22.06.2021 11:04 Uchwała nr 33/20/21 w sprawie wyników klasyfikacji końcowej uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna