Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.08.2021 11:31 Zarządzenie nr 21 - wprowadzenie Regulaminu świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
22.06.2021 14:57 Zarządzenie nr 20/2021 - wprowadzenie procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wsparcia uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
22.06.2021 11:10 Zarządzenie nr 19 - powołanie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin poprawkowy w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
22.06.2021 11:07 Uchwała nr 35/20/21 w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu
22.06.2021 11:06 Uchwała nr 34/20/21 w sprawie wyrażenia opinii o propozycji przyznania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe po drugim półroczu roku szkolnego 2020/2021.
22.06.2021 11:04 Uchwała nr 33/20/21 w sprawie wyników klasyfikacji końcowej uczniów w roku szkolnym 2020/2021.
22.06.2021 11:03 Uchwała nr 32/20/21 w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i promocji uczniów w roku szkolnym 2020/2021.
22.06.2021 11:01 Uchwała nr 31/20/21 w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2020/2021
17.06.2021 12:58 Zarządzenie nr 18/2021 - wprowadzenie procedury przeprowadzania egzaminu poprawkowego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
16.06.2021 13:10 Zarządzenie nr 17/2021 - wprowadzenie procedury wprowadzania innowacji pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna