Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.06.2021 11:06 Uchwała nr 29/20/21 w sprawie przedłużenia I etapu edukacyjnego uczniowi ....
08.06.2021 11:03 Uchwała nr 28/20/21 w sprawie wyboru Absolwenta Roku w roku szkolnym 2020/2021.
08.06.2021 11:00 Uchwała nr 27/20/21 w sprawie wyboru Sportowców Roku w roku szkolnym 2020/2021.
08.06.2021 10:53 Uchwała nr 26/20/21 w sprawie zaopiniowania propozycji Komisji Stypendialnej w sprawie ustalenia średniej ocen wymaganej do uzyskania stypendium za wyniki w nauce po drugim półroczu roku szkolnego 2020/2021.
08.06.2021 10:44 Uchwała nr 25/20/21 w sprawie zaopiniowania zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022
19.05.2021 14:31 Zarządzenie nr 16/2021 - powołanie Zespołu nauczycielskiego ds. wsparcia uczniów w powrocie do szkoły
14.05.2021 13:46 Zarządzenie nr 15/2021 - organizacja realizacji zadań oświatowych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
13.05.2021 13:06 Zarządzenie nr 14/2021 - wprowadzenie procedury bezpieczeństwa podczas Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem wirusa Sars-CoV-2
06.05.2021 12:20 Uchwała nr 24/20/21 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
06.05.2021 12:18 Zarządzenie nr 13/2021 - powołanie i funkcjonowanie zespołu ds. HACCP w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna