Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.08.2022 13:03 Zarządzenie Nr 44/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu
25.08.2022 14:17 Zarządzenie Nr 43/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu
25.08.2022 14:14 Zarządzenie Nr 42/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za żywienie w Przedszkolu nr 6 w Ustroniu
17.08.2022 14:50 Zarządzenie Nr 41/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy z biologii w roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu
17.08.2022 14:49 Zarządzenie Nr 40/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie monitorowania poziomu zanieczyszczenia powietrza i postępowania w przypadku wyjść grupowych poza teren budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu
17.08.2022 14:46 Zarządzenie Nr 39/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku informacji lub podejrzenia dopuszczania się przemocy przez nauczyciela wobec dziecka/ucznia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu
17.08.2022 14:44 Zarządzenie Nr 38/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu materiałów niezbędnych do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczyciela w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu
17.08.2022 14:41 Zarządzenie Nr 37/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia rejestru wyjść grupowych, w tym zasad ich organizacji, obowiązującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu
17.08.2022 14:38 Zarządzenie Nr 35/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury organizowania wycieczek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu
17.08.2022 14:36 Zarządzenie Nr 36/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury zgłaszania innowacji pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu

1 2 3 4 5 6 następna