Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.06.2022 11:12 Uchwała nr 24/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i promocji uczniów w roku szkolnym 2021/2022.
07.06.2022 13:04 Uchwała nr 23/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Absolwenta Roku w roku szkolnym 2021/2022.
07.06.2022 13:02 Uchwała nr 22/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Sportowców Roku w roku szkolnym 2021/2022.
07.06.2022 13:00 Uchwała nr 21/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania propozycji Komisji Stypendialnej w sprawie ustalenia średniej ocen wymaganej do uzyskania stypendium za wyniki w nauce po drugim półroczu roku szkolnego 2021/2022.
07.06.2022 12:58 Uchwała nr 20/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązującego w roku szkolnym 2022/2023
01.04.2022 09:58 Uchwała nr 19/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zaopiniowania arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2022/2023
01.02.2022 15:07 Uchwała nr 18/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2021/2022
21.12.2021 12:48 Uchwała nr 17/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. „Mistrzowie klawiatury”
21.12.2021 12:47 Uchwała nr 16/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. „Kuchcikowo”
21.12.2021 12:46 Uchwała nr 15/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania propozycji Komisji Stypendialnej w sprawie ustalenia średniej ocen wymaganej do uzyskania stypendium za wyniki w nauce po pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022.

poprzednia 1 2 3 4 następna