Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.04.2015 13:06 ZP.271.3.45.2015 45 Opracowanie „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wraz z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW
29.04.2015 11:05 ZP.271.3.44.2015 44 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej w Ustroniu, w ramach zadania: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej”
29.04.2015 10:58 ZP.271.3.43.2015 43 Zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej poprzez budowę przepustu na rowie melioracyjnym R-5 w rejonie ul. Leśnej w Ustroniu w ramach zadania: „Budowa przepustu na cieku bez nazwy w obrębie działek nr ewid. 3955/3 3949 przy ul. Leśnej”
28.04.2015 10:36 ZP.271.3.42.2015 42 Modernizacja dachu budynku kortów tenisowych w Ustroniu w ramach zadania p.n. „Remont dachu budynku kortów tenisowych w Ustroniu”
23.04.2015 13:17 ZP.271.3.41.2015 41 Budowa alejki na cmentarzu komunalnym (sektor F/G)
21.04.2015 10:25 ZP.271.3.40.2015 40 Wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem kotła węglowego w ramach zadania p.n „Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej 11”
17.04.2015 14:38 ZP.271.3.39.2015 39 Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami w ramach zadania p.n „Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej 11”
16.04.2015 15:00 ZP.271.1.38.2015 38 Warsztaty ekonomiczno-marketingowe pn. „Kreatywny Przedsiębiorca” dla uczniów i uczennic z Gimnazjów Miasta Ustroń w ramach projektu „Nauka – drogą do sukcesu”
16.04.2015 14:52 ZP.271.3.37.2015 37 Sprzedaż wraz z załadunkiem pełnowartościowego materiału kamiennego na potrzeby Miasta
02.04.2015 15:11 ZP.271.3.36.2015 36 Dostawa i wdrożenie wraz z instruktażem z zakresu obsługi zintegrowanego, elektronicznego systemu efektywnego zarządzania, przyczyniającego się do poprawy jakości kształcenia w Szkołach Podstawowych na terenie Miasta Ustroń – e-dziennika w ramach projektu pn. „Odkryj w sobie geniusz@”

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna