Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.04.2015 14:55 P7.ZP.271.3.01.2015 P7 01 Dostawa pomocy do integracji sensorycznej z elementami sali doświadczania świata
01.04.2015 11:19 ZP.271.3.35.2015 35 Zakup koszy ulicznych
01.04.2015 11:11 ZP.271.3.34.2015 34 Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Ustroniu
30.03.2015 13:06 ZP.271.3.33.2015 33 Warsztaty wyjazdowe badawczo-popularno-naukowe w specjalistycznych laboratoriach w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu”
30.03.2015 09:41 ZP.271.3.32.2015 32 Wymiana parkietu w budynku OSP Polana
17.03.2015 11:39 ZP.271.3.31.2015 31 Remont chodnika dla pieszych ul. Sanatoryjna w Ustroniu
17.03.2015 10:31 ZP.271.3.30.2015 30 Wycinka drzew i krzewów oraz frezowanie korzeni na terenie Miasta Ustroń w 2015 roku
02.03.2015 09:08 ZP.271.3.29.2015 29 Dostawa i wdrożenie wraz z instruktażem z zakresu obsługi zintegrowanego, elektronicznego systemu efektywnego zarządzania, przyczyniającego się do poprawy jakości kształcenia w Szkołach Podstawowych na terenie Miasta Ustroń – e-dziennika w ramach projektu pn. „Odkryj w sobie geniusz@”
16.02.2015 14:58 ZP.271.3.28.2015 28 Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych realizowanych w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Ustroniu, w ramach projektu pn. "Nauka-drogą do sukcesu"
12.02.2015 12:39 ZP.271.3.27.2015 27 Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych ekonomiczno-marketingowych pn. „Kreatywny Przedsiębiorca” dla uczniów i uczennic z Gimnazjów Miasta Ustroń w ramach projektu „Nauka – drogą do sukcesu”

poprzednia 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna