Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.02.2015 12:04 ZP.271.3.26.2015 26 Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz grupowych warsztatów z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic z Gimnazjów Miasta Ustroń w ramach projektu „Nauka – drogą do sukcesu”
10.02.2015 13:46 ZP.271.3.25.2015 25 Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych realizowanych w Szkołach Podstawowych w Ustroniu w ramach projektu pn. "Odkryj w sobie geniusz@
06.02.2015 14:29 ZP.271.3.24.2015 24 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych pt. "Wykorzystywanie wiedzy w praktyce”: zajęcia wyrównawcze matematyczno-informatyczne i zajęcia nakierowane na rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych i przedsiębiorczych w Szkołach Podstawowych w Ustroniu realizowanych w ramach projektu „Odkryj w sobie geniusz@
04.02.2015 12:12 ZP.271.3.23.2015 23 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego w ramach projektu „Nauka – drogą do sukcesu” – zajęcia rozwijające umiejętności porozumiewania się językiem obcym dla uczniów i uczennic z Gimnazjów Miasta Ustroń
03.02.2015 10:35 ZP.271.3.22.2015 22 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego i francuskiego w ramach projektu „Odkryj w sobie geniusz@” – zajęcia rozwijające umiejętności porozumiewania się językiem obcym dla uczniów ze Szkół Podstawowych Miasta Ustroń
02.02.2015 12:13 MKS / K / 01 2015 MKS 01 Zakup stojaków do skoku o tyczce wraz z osłonami bezpieczeństwa na podstawę i system mechanizmu korbowego
02.02.2015 12:09 ZP.271.3.21.2015 21 Ocieplenie ściany piwnicznej, modernizacja tarasu w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P7”
26.01.2015 11:25 ZP.271.3.20.2015 20 Remont i odtworzenie odcinka drogi ul. Kluczyków w Ustroniu
22.01.2015 11:28 ZP.271.3.19.2015 19 Zakup i ułożenie siatki przeciw kretom na boisku w Ustroniu Hermanicach
19.01.2015 10:02 ZP.271.3.18.2015 18 Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2659 S ul. Skoczowskiej nad potokiem Młynówka w Ustroniu

poprzednia 7 8 9 10 11 12 13 14 następna