Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.01.2015 09:38 ZP.271.3.17.2015 17 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Kuźniczej do posesji przy ul. Daszyńskiego 78 w Ustroniu
12.01.2015 10:40 ZP.271.3.16.2015 16 Utwardzenie terenu pod urządzenia sportowo-rekreacyjne w ramach zadania pn. „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji”
31.12.2014 12:38 ZP.271.3.15.2015 15 Świadczenie obsługi prawnej na potrzeby Urzędu Miasta Ustroń
30.12.2014 14:00 ZP.271.3.14.2015 14 Budowa oświetlenia Parku Lazarów
30.12.2014 10:31 ZP.271.3.13.2015 13 Utrzymanie oznakowania pionowego dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w 2015 roku
30.12.2014 10:26 ZP.271.3.12.2015 12 Przegląd, czyszczenie przewodów kominowych oraz remont przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach komunalnych i socjalnych Miasta Ustroń w 2015 roku
30.12.2014 10:21 ZP.271.3.11.2015 11 Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników – osadników przy budynkach komunalnych i socjalnych w Ustroniu
30.12.2014 10:21 ZP.271.3.10.2015 10 Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Ustroń w 2015 r.
22.12.2014 12:11 ZP.271.3.09.2015 09 Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu
19.12.2014 13:30 ZP.271.3.08.2015 08 Zakup tabletów na potrzeby Urzędu Miasta Ustroń w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla UM”

poprzednia 8 9 10 11 12 13 14 następna