Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.10.2015 13:56 ZP.271.3.112.2015 112 Czyszczenie i monitoring kanalizacji sanitarnej
16.10.2015 14:21 ZP.271.3.111.2015 111 Zakup urządzenia do kontroli zabezpieczeń ruchu sieciowego dla UM
16.10.2015 12:16 ZP.271.3.110.2015 110 Zakup choinki w ramach zadania: „Zakup choinki na Rynek Miasta oraz domków handlowych”
14.10.2015 09:57 ZP.271.3.109.2015 109 Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Równe e-szanse dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń” realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
13.10.2015 14:04 ZP.271.3.108.2015 108 Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla UM”
13.10.2015 10:22 ZP.271.3.107.2015 107 Przywrócenie skrajni poziomej i pionowej przy drogach powiatowych i gminnych na terenie miasta Ustroń
08.10.2015 12:56 ZP.271.3.106.2015 106 Opracowanie ekspertyzy modernizacji oczyszczalni ścieków w Ustroniu w ramach zadania pn.: „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
08.10.2015 12:47 ZP.271.3.105.2015 105 Budowa instalacji TV i internetowej w budynku przy ul. Chabrów 12
08.10.2015 12:46 ZP.271.3.104.2015 104 Zakup, dostawa i rozładunek płyt betonowych „YOMB”
08.10.2015 12:44 ZP.271.3.103.2015 103 Zakup urządzenia do kontroli zabezpieczeń ruchu sieciowego dla UM

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna