Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.08.2015 12:39 ZP.271.3.84.2015 84 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej – II etap”
12.08.2015 12:36 ZP.271.3.83.2015 83 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej w Ustroniu – część II, w ramach zadania pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej”
12.08.2015 12:32 ZP.271.3.82.2015 82 Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej terenie Miasta Ustroń
12.08.2015 12:30 ZP.271.3.81.2015 81 Modernizacja kraty mechaniczno-kanałowej oraz praso-płuczki zainstalowanej na oczyszczalni ścieków w Ustroniu w ramach zadania pn.: „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na oczyszczalni ścieków w Ustroniu
12.08.2015 12:27 ZP.271.3.80.2015 80 Remont elewacji budynku Przychodni Zdrowia w Ustroniu
12.08.2015 12:25 ZP.271.3.79.2015 79 Remont elewacji budynku Biblioteki Miejskiej w Ustroniu
06.08.2015 15:12 ZP.271.3.78.2015 78 Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla zadań: 1.„Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach Skowronków i Jelenica” – projekt sieci z przyłączami i pompownią wody 2.„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Skowronków i Jelenica” – projekt sieci z przyłączami
06.08.2015 15:09 ZP.271.3.77.2015 77 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa
06.08.2015 15:07 ZP.271.3.76.2015 76 Przebudowa kotłowni w budynku OSP Polana w ramach zadania „Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Ustroń Polana”
06.08.2015 15:03 ZP.271.3.75.2015 75 Budowa wentylacji w budynku przy ul. Konopnickiej 38

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna