Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.07.2015 12:30 ZP.271.3.67.2015 67 Remont miejsc postojowych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w rejonie ul. Słonecznej i dojścia do Parku Lazarów w Ustroniu
06.07.2015 14:20 MDK.ZP.271.3.01.2015 MDK 01 Odwodnienie terenu MDK „Prażakówka” w Ustroniu
06.07.2015 12:33 ZP.271.3.66.2015 66 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej w Ustroniu, w ramach zadania: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej”
02.07.2015 22:58 ZP.271.3.65.2015 65 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej w ramach zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII”
29.06.2015 09:35 ZP.271.3.64.2015 64 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście
22.06.2015 11:29 JOPO.ZP.271.3.02.2015 JOPO 02 Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych Miasta Ustroń w ramach zadania związanego z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi
19.06.2015 13:23 SP2.ZP.271.3.03.2015 Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych Miasta Ustroń w ramach zadania związanego z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych
18.06.2015 13:16 ZP.271.3.63.2015 64 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania „Rozbudowa ul. Sportowej w Ustroniu w ramach uporządkowania nabrzeży rzeki Wisły – skomunikowanie terenów rekreacyjnych”
17.06.2015 10:48 ZP.271.3.62.2015 62 Remont i rozbudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Kamieniec w Ustroniu
11.06.2015 12:46 ZP.271.3.61.2015 61 Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna