Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2015 14:41 ZP.271.3.51.2015 51 Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń w 2015 r.
20.05.2015 11:30 ŻM.ZP.271.3.01.2015 ŻM 01 Wymiana windy towarowej w Żłobku Miejskim
20.05.2015 11:26 SP2.ZP.271.3.02.2015 SP2 02 Zakup szorowarki ręcznej (głowica dyskowa) dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu - zakup inwestycyjny jednostek budżetowych2
20.05.2015 11:22 ZP.271.3.50.2015 50 Zakup samochodu na potrzeby zarządzania kryzysowego dla UM
20.05.2015 11:19 ZP.271.3.49.2015 49 Wykonanie projektu budowlanego zamiennego z uzyskaniem stosownych opinii, uzgodnień i pozwolenia na budowę, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu”
12.05.2015 11:31 ZP.271.3.48.2015 48 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej 592073S - ul. Pana Tadeusza w Ustroniu wraz z budową kanalizacji deszczowej, na odcinku ok. 0,3 km"
12.05.2015 11:28 ZP.271.3.47.2015 47 Remont chodnika wzdłuż ul. Hutniczej w Ustroniu
06.05.2015 11:36 ZP.271.3.46.2015 46 Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ustroń
06.05.2015 11:33 SP2.ZP.271.3.01.2015 SP2 01 Zakup szorowarki ręcznej (głowica dyskowa) dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu - zakup inwestycyjny jednostek budżetowych
06.05.2015 11:30 SP5.ZP.271.3.01.2015 SP5 01 Dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna