Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2016 13:11 422/2015 Zarządzenie nr 422/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wybór wniosków na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta Ustroń
07.01.2016 13:09 421/2015 Zarządzenie nr 421/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Ustroń na rok 2016
07.01.2016 13:05 420/2015 Zarządzenie nr 420/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
07.01.2016 13:02 419/2015 Zarządzenie nr 419/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2015 w zakresie dotacji
31.12.2015 09:13 418/2015 Zarządzenie nr 418/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
31.12.2015 09:09 417/2015 Zarządzenie nr 417/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia I edycji otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą nr XIII/149/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
31.12.2015 08:59 416/2015 Zarządzenie nr 416/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Ustroń i jednostkach organizacyjnych Miasta Ustroń
31.12.2015 08:56 415/2015 Zarządzenie nr 415/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stałej zaliczki na wydatki bieżące dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w Ustroniu
31.12.2015 08:52 414/2015 Zarządzenie nr 414/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2015 w zakresie dotacji
31.12.2015 08:44 413/2015 Zarządzenie nr 413/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2015

1 2 3 4 5 6 następna