Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.12.2015 10:17 392/2015 Zarządzenie nr 392/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego placówki oświatowej na rok szkolny 2015/2016
17.12.2015 10:15 391/2015 Zarządzenie nr 391/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2016 r. na terenie Miasta Ustroń
17.12.2015 10:10 390/2015 Zarządzenie nr 390/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert o dotację na realizację zadania publicznego
17.12.2015 10:07 389/2015 Zarządzenie nr 389/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie powołania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ustroniu
17.12.2015 10:05 388/2015 Zarządzenie nr 388/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie odwołania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ustroniu
17.12.2015 10:01 387/2015 Zarządzenie nr 387/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2015 w zakresie dotacji
17.12.2015 09:14 386/2015 Zarządzenie nr 386/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2015
17.12.2015 09:09 385/2015 Zarządzenie nr 385/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2015
01.12.2015 14:17 384/2015 Zarządzenie nr 384/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyników przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów prawa miejscowego z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
01.12.2015 14:14 383/2015 Zarządzenie nr 383/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały aktu prawa miejscowego w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna