Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.11.2015 10:44 372/2015 Zarządzenie nr 372/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do Projektu pozakonkursowego pod nazwą "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno - zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
26.11.2015 10:38 371/2015 Zarządzenie nr 371/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
26.11.2015 10:36 370/2015 Zarządzenie nr 370/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
26.11.2015 10:33 369/2015 Zarządzenie nr 369/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
26.11.2015 10:31 368/2015 Zarządzenie nr 368/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat
26.11.2015 10:29 367/2015 Zarządzenie nr 367/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
26.11.2015 10:24 366/2015 Zarządzenie nr 366/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Ustroń
26.11.2015 10:21 365/2015 Zarządzenie nr 365/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2015/2016
26.11.2015 10:17 364/2015 Zarządzenie nr 364/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
26.11.2015 10:15 363/2015 Zarządzenie nr 363/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zarządzenia inaksa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna