Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.09.2003 12:19 174/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.
23.09.2003 11:53 173/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie powierzenia zadania doradztwa metodycznego gminom: Cieszyn, Haźlach,Skoczów, Istebna.
23.09.2003 11:33 172/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
23.09.2003 11:27 171/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.
23.09.2003 11:21 170/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przedstawiciela Miasta Ustroń w Radzie Nadzorczej Spółki " Wodociągi Ziemi Cieszynskiej" Sp.z o.o. w Ustroniu.
23.09.2003 11:15 169/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Ustroniu przy ul. Bernadka 38 oznaczonej numerem 1394/3.
23.09.2003 10:45 168/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie zmian w budzecie miasta na rok 2003.
23.09.2003 10:28 167/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.
23.09.2003 10:18 166/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
23.09.2003 10:09 165/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie zmiany czasu pracy Żłobka Miejskiego w Ustroniu

poprzednia 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna