Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2004 11:37 245/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na 2004r.
08.01.2004 11:30 244/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie opłaty miejscowej na rok 2004.
08.01.2004 11:23 243/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004.
08.01.2004 10:19 242/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie zwolnień od podatku rolnego w roku 2004.
08.01.2004 10:14 241/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2004.
08.01.2004 10:09 240/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004.
08.01.2004 10:02 239/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.
07.01.2004 15:14 238/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.
07.01.2004 14:58 237/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
07.01.2004 14:41 236/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie dzierżawy nieruchomości pgr 2579/26 przy ul. Wczasowej.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna