Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.10.2003 08:58 215/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.
28.10.2003 08:51 214/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie umorzenia zaległości czynszowych wraz z odsetkami.
28.10.2003 08:33 213/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie sprawdzenia taryfy za odprowadzanie 1m3 ścieków.
28.10.2003 08:27 212/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie zmiany uchwały nr III/26/2002 Rady Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psa i opłacie miejscowej na 2003 r.
28.10.2003 08:19 211/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wysokości dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta Ustroń
28.10.2003 08:13 210/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.
27.10.2003 15:26 209/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę terenów miejskich oraz miejsca reklamowego w serwisie internetowym miasta Ustroń.
27.10.2003 15:16 208/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu.
27.10.2003 15:10 207/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie powołania komisji przetargowej.
27.10.2003 15:04 206/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie powołania komisji przetargowej.

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna