Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.10.2003 13:26 195/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie pierwokupu nieruchomości położonej w Ustroniu przy ul. Uroczej 13.
27.10.2003 12:58 193/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Ustroń na rok 2003.
27.10.2003 12:51 192/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.
27.10.2003 12:16 191/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.
27.10.2003 12:03 190/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wykupu nieruchomości zajętych pod ulicę Siewną.
27.10.2003 11:47 189/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przyjęcia regulaminu premiowania dla dyrektorów samorządowych instytucji kultury.
27.10.2003 11:36 188/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta nr/III/31/02 z dnia10.12.2002r.zatwierdzajacej Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu na 2003 r.
27.10.2003 11:20 187/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie nadania wyróznień " Za zasługi dla Miasta Ustroń " dla członków EL " Czantoria "
27.10.2003 10:56 186/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.
23.09.2003 14:10 185/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie powołania komisji przetargowej.

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna