Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2015 10:52 XIII/151/2015 UCHWAŁA NR XIII/151/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.
29.12.2015 10:51 XIII/150/2015 UCHWAŁA NR XIII/150/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na gruncie gminnym
29.12.2015 10:50 XIII/149/2015 UCHWAŁA NR XIII/149/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
29.12.2015 10:47 XIII/148/2015 UCHWAŁA NR XIII/148/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń
29.12.2015 10:45 XIII/147/2015 UCHWAŁA NR XIII/147/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Ustroń
29.12.2015 10:44 XIII/146/2015 UCHWAŁA NR XIII/146/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
29.12.2015 10:41 XIII/145/2015 UCHWAŁA NR XIII/145/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015
29.12.2015 10:34 XIII/144/2015 UCHWAŁA NR XIII/144/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2016 rok
29.12.2015 10:33 XIII/143/2015 UCHWAŁA NR XIII/143/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
04.12.2015 08:19 XII/142/2015 UCHWAŁA NR XII/142/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Ustroń na lata 2016-2018

1 2 3 4 5 6 następna