Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2015 10:54 XIII/148/2015 UCHWAŁA NR XIII/148/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń
04.12.2015 09:25 XII/138/2015 UCHWAŁA NR XII/138/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Ustroń
04.12.2015 09:24 XII/137/2015 UCHWAŁA NR XII/137/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
04.12.2015 09:23 XII/136/2015 UCHWAŁA NR XII/136/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
04.12.2015 09:22 XII/135/2015 UCHWAŁA NR XII/135/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
04.12.2015 09:21 XII/134/2015 UCHWAŁA NR XII/134/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat
04.12.2015 09:20 XII/132/2015 UCHWAŁA NR XII/132/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczania dotacji
04.12.2015 09:19 XII/131/2015 UCHWAŁA NR XII/131/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
04.12.2015 09:18 XII/130/2015 UCHWAŁA NR XII/130/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
04.12.2015 09:17 XII/129/2015 UCHWAŁA NR XII/129/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

1 2 3 4 5 następna