Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2015 09:16 XII/128/2015 UCHWAŁA NR XII/128/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
06.11.2015 13:59 XI/115/2015 UCHWAŁA NR XI/115/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2016 roku
06.11.2015 13:59 XI/116/2015 UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Miasta Ustroń
06.11.2015 13:58 XI/114/2015 UCHWAŁA NR XI/114/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2016 roku
06.11.2015 13:57 XI/113/2015 UCHWAŁA NR XI/113/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
06.11.2015 13:53 XI/112/2015 UCHWAŁA NR XI/112/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
06.11.2015 13:51 XI/109/2015 UCHWAŁA NR XI/109/2015 RADY MASTA USTROŃ z dnia 29 października 2015 r. Rady Masta Ustroń w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy uzdrowiskowej „A” miasta Ustroń
06.11.2015 13:43 X/106/2015 UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zaliczenia ulicy Sanatoryjnej i ulicy Szpitalnej do kategorii dróg gminnych
06.11.2015 13:42 X/104/2015 UCHWAŁA NR X/104/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 września 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
06.11.2015 13:41 X/103/2015 UCHWAŁA NR X/103/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej

poprzednia 1 2 3 4 5 następna