Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2015 16:50 IX/96/2015 UCHWAŁA NR IX/96/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustroń udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
04.09.2015 16:49 IX/93/2015 UCHWAŁA NR IX/93/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
04.09.2015 16:48 IX/91/2015 UCHWAŁA NR IX/91/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/79/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
04.09.2015 16:48 IX/92/2015 UCHWAŁA NR IX/92/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej na terenie Miasta Ustroń
04.09.2015 16:45 IX/90/2015 UCHWAŁA NR IX/90/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
06.07.2015 13:04 VIII/79/2015 UCHWAŁA NR VIII/79/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
06.07.2015 13:04 VIII/83/2015 UCHWAŁA NR VIII/83/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu
06.07.2015 13:03 VIII/78/2015 UCHWAŁA NR VIII/78/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
06.07.2015 13:02 VIII/75/2015 UCHWAŁA NR VIII/75/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
06.07.2015 13:01 VII/65/2015 UCHWAŁA NR VII/65/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - drzewa rosnącego na terenie Miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 następna