Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2015 13:00 VII/64/2015 UCHWAŁA NR VII/64/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody - drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń
06.07.2015 12:59 VII/63/2015 UCHWAŁA NR VII/63/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
06.05.2015 10:59 VI/56/2015 UCHWAŁA NR VI/56/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
05.04.2015 23:24 V/50/2015 UCHWAŁA NR V/50/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń
05.04.2015 23:22 V/49/2015 UCHWAŁA NR V/49/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVII/192/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Hermanice
05.04.2015 23:21 V/48/2015 UCHWAŁA NR V/48/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska sportowego przy ul. Sportowej 5
05.04.2015 23:18 V/44/2015 UCHWAŁA NR V/44/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
06.03.2015 15:10 IV/32/2015 UCHWAŁA NR IV/32/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń
06.03.2015 15:09 IV/30/2015 UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat
06.03.2015 15:07 IV/23/2015 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej

poprzednia 1 2 3 4 5 następna