Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.04.2015 13:44 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
07.04.2015 11:31 Uchwała nr V/47/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Ustroń w wyborach Przezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
01.04.2015 11:54 Informacja w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
01.04.2015 11:35 Zarządzenie nr 87/15 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 10 maja 2015 r.
01.04.2015 11:33 Zarządzenie nr 86/15 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
01.04.2015 11:20 Zarządzenie nr 85/15 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Ustroń do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania
01.04.2015 10:00 Zarządzenie nr 84/15 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego
01.04.2015 09:46 INFORMACJA O SKŁADZIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 40 W BIELSKU-BIAŁEJ
26.02.2015 12:09 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Przezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

poprzednia 1 2