Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2005 08:12 250/2005 Zarządzenie nr 250/ 2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ustroniu na 2006 r.
01.12.2005 10:25 249/2005 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 249/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska pracowników obsługi w Urzędzie Miasta Ustroń
01.12.2005 10:09 248/2005 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 248/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń
01.12.2005 10:04 247/2005 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 247/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
01.12.2005 10:00 246/2005 Zarządzenie Nr 246/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2005 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.
01.12.2005 09:55 245/2005 Zarządzenie nr 245 / 2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie : sprostowania oczywistych błędów w uchwale Rady Miasta Uzdrowiska Ustroń nr XL/338/97 z dnia 26 września 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów oznaczonych w planie ogólnym Ustronia symbolami D 39 MN, D 40 MN oraz terenu ulicy zlokalizowanej między nimi
01.12.2005 09:49 244/2005 Zarządzenie nr 244 / 2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie : sprostowania oczywistych błędów w uchwale Rady Miasta Uzdrowiska Ustroń Nr XL/326/97 z dnia 26 września 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów oznaczonych w planie ogólnym symbolami E-2 MN, E-3 MN, E-12 MN i ulicy lokalnej usytuowanej między tymi terenami
01.12.2005 09:44 243/2005 Zarządzenie nr 243 / 2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie umorzenia wierzytelności gminy za rok 2000 z tytułu opłaty za materiały do przetargu
01.12.2005 09:41 242/2005 ZARZĄDZENIE nr 242 / 2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2005
30.11.2005 14:09 241/2005 Zarządzenie nr 241/2005 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2005 w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2005 r. Nr XXXVIII/334/2005

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna