Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2024 12:40 Zarządzenie nr 2/2024 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Ustroniu w sprawie powołania komisji stypendialnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Ustroniu na rok 2024
05.01.2024 12:39 Zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Ustroniu w sprawie ustalenia planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Ustroniu na rok 2024
04.03.2022 08:06 Zarządzenie nr 17/2022 w sprawie powołania Szkolnych Komisji Konkursowych oraz organizacji etapu III wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022.
04.03.2022 08:05 Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu
23.02.2022 12:18 Zarządzenie nr 15/2022 w sprawie wprowadzenia Procedury Organizacji Wycieczek Szkolnych i Wyjść Grupowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Ustroniu
23.02.2022 12:17 Zarządzenie nr 14/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu spacerów i wycieczek w Przedszkolu nr 1 w Ustroniu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Ustroniu
14.02.2022 11:20 Zarządzenie nr 13/2022 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dzieci do Przedszkola nr 1 w Ustroniu na rok szkolny 2022/2023
14.02.2022 11:19 Zarządzenie nr 12/2022 w sprawie wprowadzenia do użytku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Ustroniu Zasad rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Ustroń na rok szkolny 2022/2023
05.01.2024 12:25 Zarządzenie nr 29/2023 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Ustroniu w sprawie zmian z regulaminie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w ZSP- 1 w Ustroniu
07.02.2022 17:52 Zarządzenie nr 11/2022 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu na rok szkolny 2022/2023

1 2 3 4 5 następna