Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2016 11:35 ZP.271.3.125.2016 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy ul. Wczasowej w rejonie skrzyżowania z ul. Turystyczną w Ustroniu w zakresie budowy chodnika z kanalizacją deszczową
21.11.2016 14:57 SP2.ZP.271.3.01.2016 Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
21.11.2016 14:41 G1.ZP.271.3.02.2016 Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Gimnazjum nr 1 w Ustroniu
15.11.2016 11:30 G2.ZP.271.3.01.2016 Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Gimnazjum nr 2 w Ustroniu – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
14.11.2016 13:59 ZP.271.3.124.2016 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku toalety publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”
14.11.2016 13:57 ZP.271.3.123.2016 Współorganizacja imprezy kulturalno-promocyjnej w ramach organizacji Wielkiej Gali i Finału Ligi Biegów Górskich
03.11.2016 07:51 ZP.271.3.122.2016 Wykonanie części robót budowlanych związanych z przebudową Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu przy ul. Rynek 4 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły”
28.10.2016 09:26 ZP.271.3.121.2016 Budowa oświetlenia ul. Pasieczna
28.10.2016 09:24 ZP.271.3.120.2016 Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa
21.10.2016 09:54 ZP.271.3.119.2016 Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej

1 2 3 4 5 6 następna