Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.04.2016 11:31 ZP.271.3.40.2016 Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Ustroniu
26.04.2016 10:58 ZP.271.3.39.2016 Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i gminnych na terenie Miasta Ustroń
21.04.2016 11:26 ZP.271.3.38.2016 Remont odwodnienia odcinka ulicy Drozdów w Ustroniu
21.04.2016 11:04 ZP.271.3.37.2016 Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
15.04.2016 13:59 ZP.271.3.36.2016 Opracowanie dokumentacji projektowych uzupełnienia i budowy oświetlenia w wybranych ulicach na terenie Miasta Ustroń
15.04.2016 13:01 ZP.271.3.35.2016 Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej
14.04.2016 13:10 ZP.271.3.34.2016 Budowa piłkochwytów na placu zabawa przy ul. Różanej w Ustroniu ramach zadania pn. „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
14.04.2016 12:25 ZP.271.3.33.2016 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy chodnika w ramach modernizacji ul. Wiślańskiej w Ustroniu
14.04.2016 12:22 ZP.271.3.32.2016 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej
12.04.2016 11:19 ZP.271.3.31.2016 Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Ustroń

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna