Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.09.2016 14:08 ZP.271.3.109.2016 Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
23.09.2016 14:06 ZP.271.3.108.2016 Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Pijalnia wód (projekt)"
23.09.2016 13:19 ZP.271.3.107.2016 Modernizacja nawierzchni ul. Widokowej w Ustroniu
23.09.2016 13:15 ZP.271.3.106.2016 Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
23.09.2016 13:11 ZP.271.3.105.2016 Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły – ETAP I
20.09.2016 14:33 ZP.271.3.104.2016 Wynajem autokaru na wycieczki tematyczne organizowane w ramach zajęć rozwijających uzdolnienia oraz transportu międzyszkolnego realizowanego na potrzeby warsztatów organizowanych w ramach nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w ramach projektu pn. "Łowcy naukowych przygód"
20.09.2016 14:32 ZP.271.3.103.2016 Dostawa zestawów komputerowych oraz urządzeń mobilnych do testów-pilotów, jako wyposażenia pracowni międzyszkolnej matematycznej oraz zestawów komputerowych jako wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrodniczej w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu
20.09.2016 14:30 ZP.271.3.102.2016 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy chodnika w ciągu ul. Lipowskiej w Ustroniu
19.09.2016 14:24 ZP.271.3.101.2016 Uzupełnienie oświetlenia ul. Wantuły
19.09.2016 14:19 ZP.271.3.100.2016 Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowska

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna