Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.09.2016 13:27 ZP.271.3.89.2016 Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego dla klas I-VI w Szkołach Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu, w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 1: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
13.09.2016 13:39 GU.ZP.271.3.01.2016 Druk Gazety Ustrońskiej
13.09.2016 11:07 ZP.271.3.88.2016 Uzupełnienie oświetlenia w Hermanicach oś. Stara Kolonia
07.09.2016 10:28 ZP.271.3.87.2016 Wymiana rynien i rur spustowych w budynku na działce nr 486/1 ul. Kościelna 21 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynków przy ul. Kościelnej 21"
05.09.2016 13:16 ZP.271.3.86.2016 Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
05.09.2016 13:09 ZP.271.3.85.2016 Przebudowa odcinka ul. Polańskiej w Ustroniu w obszarze przystanku komunikacji zbiorowej w rejonie szkoły podstawowej
05.09.2016 12:57 ZP.271.3.84.2016 Sukcesywne wyłapywanie bezdomnych kotów oraz opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie na terenie Miasta Ustroń
05.09.2016 12:52 ZP.271.3.83.2016 Zakup, dostawa i rozładunek płyt betonowych „YOMB”
05.09.2016 12:46 ZP.271.3.82.2016 Iniekcja krystaliczna w budynku OSP Centrum
01.09.2016 11:23 ZP.271.3.81.2016 Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna