Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.08.2016 13:30 ZP.271.3.80.2016 Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
26.08.2016 14:22 ZP.271.3.79.2016 Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach
23.08.2016 12:10 ZP.271.3.78.2016 Wymiana starego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Ustroniu”
23.08.2016 12:07 ZP.271.3.77.2016 Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
22.08.2016 12:25 ZP.271.3.76.2016 Dostawa i montaż sprzętu wraz z oprogramowaniem w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla UM”
10.08.2016 11:38 ZP.271.3.75.2016 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek specjalnych poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach zadania: „Dowożenie uczniów do szkół”
10.08.2016 11:35 ZP.271.3.74.2016 Wykonanie koncertu zespołu „2plus1” w Ustroniu
14.07.2016 14:15 ZP.271.3.73.2016 Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach
14.07.2016 14:12 ZP.271.3.72.2016 Modernizacja i dobudowa przewodów kominowych wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi w budynkach zasobu mieszkaniowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja przewodów kominowych w zasobach komunalnych"
14.07.2016 10:57 ZP.271.3.71.2016 Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna