Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.06.2016 12:15 ZP.271.3.60.2016 Akustyczna obsługa Otwarcia Sezonu Uzdrowiskowego w Ustroniu
10.06.2016 12:50 ZP.271.3.59.2016 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
10.06.2016 12:48 ZP.271.3.58.2016 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Łącznej i Bładnickiej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
08.06.2016 14:22 ZP.271.3.57.2016 Wymiana posadzki w piwnicach w budynku SP-1 w ramach zadania p.n. „Modernizacja obiektu SP-1”
06.06.2016 11:32 ZP.271.3.56.2016 Opracowanie projektu budowlanego dla zagospodarowania terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu w ramach zadania budżetowego p.n. „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie zasobów przyrodniczych”
03.06.2016 12:24 ZP.271.3.55.2016 Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Parku Kuracyjnym zlokalizowanym przy ul. Hutniczej na terenie Miasta Ustroń
03.06.2016 12:21 ZP.271.3.54.2016 Dobudowa przewodów kominowych wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi w budynkach zasobu mieszkaniowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja przewodów kominowych w zasobach komunalnych"
03.06.2016 12:19 ZP.271.3.53.2016 Opracowanie projektu budowlanego dla zagospodarowania terenu wzdłuż bulwarów nadwiślańskich w Ustroniu w trasy rolkowo-narciarskie, skatepark, „pumptrack” i siłownię zewnętrzną w ramach zadania budżetowego p.n. „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie zasobów przyrodniczych”
03.06.2016 09:18 ZP.271.3.52.2016 Zakup koszy ulicznych
03.06.2016 09:09 ZP.271.3.51.2016 Opracowanie trzech dokumentacji budowlano-wykonawczych rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Skoczowskiej i Folwarcznej Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ul. Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej”

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna