Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2016 12:12 ZP.271.3.50.2016 Malowanie sufitów w pomieszczeniach szkolnych po modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu, ul. Daszyńskiego 31 w ramach zadania p.n. „Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej budynku SP-2”
19.05.2016 14:06 ZP.271.3.49.2016 Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Parku Kuracyjnym zlokalizowanym przy ul. Hutniczej na terenie Miasta Ustroń
19.05.2016 14:04 ZP.271.3.48.2016 Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej
17.05.2016 14:27 ZP.271.3.47.2016 Zakup telewizorów, jako nagród dla zwycięzców loterii promocyjnej dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej pn. „Razem Można Więcej”
12.05.2016 12:22 ZP.271.3.46.2016 Budowa zjazdu publicznego z ul. Sztwiertni na teren boiska w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach”
12.05.2016 12:20 ZP.271.3.45.2016 Trzykrotne koszenie poboczy dróg miejskich i powiatowych w Ustroniu
10.05.2016 10:15 ZP.271.3.44.2016 Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Parku Kuracyjnym zlokalizowanym przy ul. Hutniczej na terenie Miasta Ustroń
10.05.2016 10:13 ZP.271.3.43.2016 Montaż wyspowego progu zwalniającego U-16c wraz z wykonaniem zmiany organizacji ruchu na ul. Partyzantów w Ustroniu
10.05.2016 10:09 ZP.271.3.42.2016 Budowa chodnika w ciągu ul. Grabowej w Ustroniu na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Grabowej”
29.04.2016 11:34 ZP.271.3.41.2016 Opracowanie 3 dokumentacji projektowych uzupełnienia i budowy oświetlenia w wybranych ulicach na terenie Miasta Ustroń

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna