Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2016 10:21 371/2016 Zarządzenie nr 371/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań przyjętych w Programie współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. Nr 1817)
20.12.2016 10:16 370/2016 Zarządzenie nr 370/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia I edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań przyjętych w programie współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. Nr 1817)
20.12.2016 10:11 369/2016 Zarządzenie nr 369/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali na czas oznaczony powyżej 3 lat, znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Ustroń
20.12.2016 10:08 368/2016 Zarządzenie nr 368/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia w drodze kupna udziałów w nieruchomości przy ul. Laskowej
20.12.2016 10:07 367/2016 Zarządzenie nr 367/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
20.12.2016 10:04 366/2016 Zarządzenie nr 366/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
20.12.2016 10:01 365/2016 Zarządzenie nr 365/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
20.12.2016 09:57 364/2016 Zarządzenie nr 364/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zgłoszenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń i uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2017 rok
14.12.2016 09:32 363/2016 Zarządzenie nr 363/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości położonej przy ulicy Sztwiertni
14.12.2016 09:29 362/2016 Zarządzenie nr 362/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia osób do zastępowania dyrektorów w ustrońskich placówkach oświatowych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna