Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2016 09:39 341/2016 Zarządzenie nr 341/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie sprawdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Ustroń w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
29.11.2016 09:35 340/2016 Zarządzenie nr 340/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
29.11.2016 09:32 339/2016 Zarządzenie nr 339/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wartości nieruchomości stanowiących własność Miasta Ustroń
29.11.2016 09:27 338/2016 Zarządzenie nr 338/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów znajdujących się w ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Ustroń
29.11.2016 09:22 337/2016 Zarządzenie nr 337/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sparwie instrukcji w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu Miasta i jednostki Urzędu Miasta
29.11.2016 09:16 336/2016 Zarządzenie nr 336/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
29.11.2016 09:03 335/2016 Zarządzenie nr 335/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
21.11.2016 09:27 334/2016 Zarządzenie nr 334/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Jednostce Obsługi Placówek Oświatowych w Ustroniu
21.11.2016 09:23 333/2016 Zarządzenie nr 333/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego zapewnienia nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego
21.11.2016 09:19 332/2016 Zarządzenie nr 332/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna